WebMedia je ideja PARADOKS grupe, uobličena u Internet Organizaciju [IO] koja se bavi:

WEB produkcijom, WEB edukacijom, WEB marketingom i WEB art-om, kao krunom delovanja i najvećeg dostignuća.

Osnovni principi i vrednosti delovanja WebMedia organizacije su:

Humanost, Kreativnost, Originalnost i Znanje.

Koristeći najsavremeniju tehnologiju „otvorenog koda” baziranu na ideji „open source” [slobodni i dostupni izvori], WebMedia ima nekonvencionalan pristup istraživanju i delovanju na „Netu”.

Svi smo na početku ovog velikog fenomena, nazvanog – Internet. Možemo samo da naslućujemo njegovo razvijanje. Ipak nešto možemo sa sigurnošću da tvrdimo – on je medij broj 1.

 

 

 

Powered by PARADOX group