12. aprila ove godine smo ostvarili svoj dugogodišnji san. Udruženje PARADOКS grupa je osnovalo Portal za decu i mlade Кadar 24.

15. aprila 2021. godine je i zvanično upisan u Registar medija APR Republike Srbije (reg. br. IN001094). Nalazi se na veb adresi kadar24.net.

Portal je namenjen prvenstveno deci i mladima, ali i odraslima. Ideja je da glavni autori sadržaja budu upravo mladi.

Bazične oblasti delovanja ovog internet medija su kultura, umetnost i mediji. Shodno odluci o uređivačkoj politici veb Portala Кadar 24, najširi mogući spektar tema, u okviru pomenutih oblasti može biti predmet kreiranja pisanog ili video sadržaja.

Zastupljene su najrazličitij novinarski i TV formati, kao i žanrovi pisanja. Od bloga, kritike, osvrta, komentara, vesti, razgovora, intervjua, reportaže (…) do eseja i drugih proznih, kao i poetskih formi.

Osnovni motiv postojanja Portala Кadar 24 je podsticaj i ohrabrivanje mladih da slobodno i bez cenzure izraze svoje misli, emocije i doživljaje događaja, stvaralaštva i prilika u društvu kome pripadamo. Razvoj kritičkog mišljenja i slobodnog duha je od ključnog značaja za razvoj kako pojedinca, tako i celokupne društvene zajednice. Svesni svih moralnih i ekonomskih neprilika koje nas snalaze već decenijama, ova veb oaza je još jedan vid naše borbe za dobro. S druge strane, želimo da na sve dostupne načine promovišemo talenat i rad najrazličitijih mladih ljudi, koji to u potpunosti zavređuju.

Negujemo poštenje, čestitost, iskrenost, požrtvovanost, solidarnost, valjanost, angažovanost i iznad svega ljubav prema Čoveku i onome što radimo. Jednom rečju, normalnost. Imamo dobru nameru, da Portal Кadar 24 u bliskoj budućnosti postane sigurno utočište koje će sabirati mladost, radoznalost, umeće, razmenu različitih mišljenja i stavova na brojne teme i pitanja koja nas se tiču.

Portal za decu i mlade Kadar 24
Portal za decu i mlade Kadar 24 logo

Uz sagovornike koji će svojim iskustvom i profesionalnim dignitetom biti uzor na putevima životnih odluka i orijentacije dece i mladih, portal će imati dodatnu vrednost.

Briga o visokom kvalitetu samog sadržaja, suštinski i formalno, nam jedan od prioriteta. Opšta mesta, kao i sveprisutni diskurs omalovažavanja, vređanja i stavljanja u negativni kontekst bilo koga i bilo čega su apsolutno nedopustivi. Afirmativan ton, kritičko sagledavanje pojava, stvaralaštva ili pak problema, uz racionalan, argumentovan pristup sa ličnim stavom autora su ono što praktikujemo.

Otvoreni smo za svaki vid dobronamerne saradnje, kako sa pojedincima, tako i sa relevantnim ustanovama i institucijama koje ni jednog trenutka ne krše moralne i zakonske norme Republike Srbije.

Naš cilj je da nakon uključivanja dece i mladih grada Valjeva, postepeno širimo mrežu aktivnih autora i ka drugim gradovima i mestima naše zemlje. Prilika da se impozantan broj mladih ljudi različitih profila i interesovanja uključi u rad portala, otvara mogućnosti za realizaciju brojnih ideja i akcija koje imamo u planu.

Portal Кadar 24 je jedno od mesta koje nikada neće dozvoliti narušavanje sistema vrednosti na kojem smo, uglavnom odgajani. Uprkos svim postojećim okolnostima, verujemo u trijumf dobra i lepote. Mladost to svakako jeste.

Jovana Letić Mirković

Jovana Letić Mirković je akademska glumica i umetnički direktor PARADOKS grupe. Sa Nemanjom ima sina Mihaila. Živi u Valjevu.