• Post category:INFO
  • Reading time:4 min. čitanja
  • Post author:

Kompanija A1 na svom zvaničnom sajtu ima jednu posebnu kategoriju, namenjenu deci i roditeljima – Bezbedni klinci. Ovo nas je posebno obradovalo, jer je svaka dobronamerna briga o deci i mladima izuzetno važna. U ovoj WEB priči vam prenosimo veoma interesantne podatke velikog istraživanja Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Na internetu i deca i roditelji uče, istražuju, ili se igraju. Da bismo bolje razumeli jedni druge u digitalnom prostoru i van njega, važno je da budemo u toku sa najnovijim istraživanjima:

1. Od svih digitalnih uređaja za čiju upotrebu su pitani, za pristupanje internetu deca iz Srbije najčešće koriste mobilni/pametni telefon. Na svakodnevnom nivou koristi ga približno 9 od 10 učenika (86 odsto).

2. Deca u Srbiji provedu na internetu od tri do četiri sata dnevno.Više od 20 odsto naše dece vikendom provodi na internetu i do sedam sati dnevno.

3. Od količine vremena koje deca provedu na internetu, mnogo je važniji kvalitet vremena, odnosno, vrsta aktivnosti. Deca komuniciraju, uče, istražuju, igraju se i zabavljaju se na internetu.

4. Više od dve trećine dece i mladih (74 odsto) ima profil na nekoj društvenoj mreži ili platformi za igranje video-igara. Njih 41 odsto je uzrasta od 9 do 10 godina, a čak 72 odsto uzrasta od 11 do 12 godina kaže da ima profil, iako je minimalna starosna granica, propisana od strane društvenih mreža, obično 13 godina.

5. Približno trećina naše dece ima probleme zbog količine vremena koje provodi na internetu – ulazi u sukobe sa porodicom ili prijateljima. Nešto manje od polovine bezuspešno pokušava da provodi manje vremena na internetu i zapostavlja druženje, loše se oseća kada ne može da bude na internetu, dok gotovo petina zanemaruje osnovne biološke potrebe (potrebu za hranom, snom).

6. Deca i mladi iz Srbije svoje veštine digitalne pismenosti procenjuju kao iznadprosečne. Najnižom ocenom ocenjuju veštine kreiranja sadržaja u digitalnom formatu (ocena 6,7 na skali od 1 do 10), zatim slede informacione i veštine pretraživanja informacija (7,7), veštine korišćenja mobilnih uređaja (8,0), operativne veštine (8,6), dok je najviša prosečna ocena na socijalnim veštinama (9,2).

7. Svako treće dete u Srbiji je, tokom poslednjih godinu dana, doživelo neko uznemirujuće iskustvo na internetu. U takvim situacijama, skoro četvrtina učenika nije razgovarala ni sa kim o svom problemu, ignorisala je problem misleći da će nestati sam od sebe, ili je pak zatvorila prozor ili aplikaciju, a skoro trećina blokirala je osobu koja je uznemirava. Broj dece koja su često doživljavala uznemirujuća iskustva najveći je u uzrasnoj grupi od 13 do 14 godina.

8. Manje od polovine (44 odsto) ispitanih učenika (uzrast od 9 do 17 godina) kaže da im roditelji često objašnjavaju kako da bezbedno koriste internet, nešto manji procenat (41odsto) je onih kojima roditelji pomažu kada im nešto zasmeta na internetu, dok samo trećina njih (35 odsto) sa roditeljima razgovara o tome šta rade na internetu.

9. Više od polovine dece u Srbiji uzrasta od 9 do 12 godina često pomaže roditeljima kada nešto ne umeju da urade na internetu, dok to čini čak 75 odsto dece od 13 do 17.

10. Svakih 60 sekundi na internet se postavi 14.000 sati video materijala na YouTube.

WebMedia

WebMedia™ je internet organizacija koju pokreće PARADOKS grupa. Bavimo se WEB produkcijom, marketingom, edukacijom i WEB artom, kao krunom našeg delovanja i najvećeg dostignuća.